Pragniemy podzielić się informacją, że trzech uczniów z Technikum Budowlanego nr 1 w Krakowie zrealizowało u nas swoje praktyki zawodowe. Praktyki odbywały się w dniach od 27.04 do 24.05. 2020

Uczniowie kształcący się na co dzień w zawodzie:

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej przeszli przez szkolenie online z zakresu: bhp, pracy na wysokościach, fotowoltaiki oraz budownictwa zero-energetycznego.

W trakcie praktyki młodzi uczniowie zapoznali się z tematyką
wykorzystania energii ze słońca, podstawowymi zasadami działania i montażu ogniw fotowoltaicznych oraz odbyli wizyty studyjne do budynków zero-energetycznych Klastra Zrównoważona Infrastruktura, w których znajdują się różne typy instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Zdjęcia:
https://drive.google.com/drive/folders/1sGOr3C0balx4rsAKi1z90ntb5OCrNG5b?usp=sharing