Dotacje fotowoltaiki to jedno z narzędzi walki ze zanieczyszczeniem powietrza

Prezentujemy jak uzyskać dotację na instalację:

 1. Program „Mój prąd” – dotacje do fotowoltaiki
 2. Program „Czyste powietrze” – dotacje do pieca i innych źródeł ciepła
 3. Gminne programy wymiany źródła ogrzewania i termomodernizacji
 4. Ulga termomodernizacyjna – odpis od podatku
 5. Pożyczka z BOŚ Banku na inwestycję proekologiczną
 6. Premia termomodernizacyjna z BGK

Masz pytanie? Potrzebujesz porady?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

1. Mój prąd – dotacje do fotowoltaiki

Dotacja do fotowoltaiki

Dotacja do montażu instalacji fotowoltaicznej wynosi max. 50% kosztów instalacji, ale nie więcej niż 5000 zł. Przy czym jest wypłacana po wykonaniu całej inwestycji, więc musisz najpierw wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni. Dotacja dotyczy montażu ogniw w domu jednorodzinnym – odpadają zatem m.in. kamienice i bloki.

Wniosek do programu „Mój prąd” składasz przez stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a następnie drukujesz i wysyłasz pocztą do siedziby NFOŚ. Do wniosku musisz dołączyć poniższe dokumenty:

 • faktura za montaż instalacji,
 • dowód dokonania zapłaty – wyciąg z konta, potwierdzenie wykonania przelewu,
 • zaświadczenie zakładu energetycznego o podpięciu instalacji do sieci,
 • podpisana klauzula RODO – dane beneficjentów są podawane do wiadomości publicznej.

Konkurs w 2020 roku zakończył się 20 grudnia. Nowy konkurs w programie „Mój prąd” ma zostać ogłoszony w 2021 roku.

Masz pytanie? Potrzebujesz porady?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

2. Czyste Powietrze – dotacje do pieca i innych źródeł ciepła

Czyste Powietrze do sztandarowy program rządu do walki ze smogiem. Dotację możesz przeznaczyć na:

 1. wymianę źródła ciepła – zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 2. wymianę okien i drzwi,
 3. montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 4. instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 5. montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 6. docieplenie przegród budynku.

Stary kocioł należy zezłomować i mieć na to potwierdzenie. Podobnie jest z zakupem nowych sprzętów, które muszą być udokumentowane. Z dotacji mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych. Nie skorzystają z niej osoby ogrzewające mieszkania piecem kaflowym, czyli np. mieszkańcy kamienic. Co istotne, w domu może być zarejestrowana działalność gospodarcza, ale jedynie do 30% powierzchni użytkowej nieruchomości.

Kolejną ważną kwestią jest wiek budynku. Domy wybudowane przed 2002 rokiem mogą starać się o pełny zwrot kosztów w postaci bezzwrotnych dotacji. Z kolei właściciele domów wybudowanych po 2002 roku muszą przedstawić dowód, że źródło ciepła jest przestarzałe.


Dotacja w ramach Czystego Powietrza

Do zdobycia jest max. 53 tys. zł dofinansowania. Niestety, do momentu rozpatrzenia wniosku nie dowiesz się, czy otrzymasz bezzwrotną dotację czy jedynie pożyczkę. Dotacja może być bowiem przyznana w jeden ze sposobów:

 • bezzwrotna dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
 • pożyczki bez prowizji z WFOŚ z oproc. maksymalnie trzykrotność stawki WIBOR +70 pkt baz. (nie mniej niż 2%),
 • ulga podatkowa – dzięki uldze termomodernizacyjnej możesz odliczyć maks. 53 tys. zł.

 

Masz pytanie? Potrzebujesz porady?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wniosek o dotację

Wniosek na dotację z programu Czyste Powietrze można składać ciągle, a data zakończenia programu to 30.06.2029 roku. Możesz złożyć wniosek w dwojaki sposób. Najprościej wejść na stronę WFOŚ i wypełnić wniosek w PDF. Możesz go przesłać poprzez profil zaufany lub pocztą na adres wojewódzkiego FOŚ.
Drugi sposób to skorzystanie z wniosku za pośrednictwem banku. Jeśli posiadasz konto osobiste w jednym z poniższych banków, możesz złożyć wniosek online: PKO BP, Inteligo, Santander, Pekao S.A., mBank, ING, Bank Pocztowy oraz Millenium. Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

 • potwierdzenie wysokości dochodu (np. PIT za rok ubiegły),
 • potwierdzenie prawa własności do nieruchomości (np. akt notarialny),
 • wniosek o dokonanie płatności (z numerem konta),
 • dowód zakupu (faktura) oraz potwierdzenia przelewu na konto sprzedawcy/wykonawcy w przypadku zwrotu poniesionych nakładów.

Urząd ma do 90 dni na rozpatrzenie wniosku, zatem nie należy się ociągać z wysłaniem zgłoszenia.

Masz pytanie? Potrzebujesz porady?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

3. Ulga termomodernizacyjna w PIT

Oprócz jednorazowej dotacji możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Dzięki niej odliczysz od podatku dochodowego część wydatków na wymianę źródła ciepła.

Będąc właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, masz prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Możesz odliczyć od dochodu wydatki poczynione na termomodernizację budynku jednorodzinnego. Odliczenia możesz dokonać w pełnej kwocie wydatku (tyle ile wydajesz – tyle odliczasz od dochodu). Próg został ustalony na 53 tysiące złotych.

Odliczenie obejmuje wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (zgodnie z wydatkami z wykazu). Zadanie musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Aby odliczyć ulgę należy:

 • rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne,
 • kupować towary, produkty i usługi, których nabycie zgodnie z wykazem można odliczać od dochodu,
 • ukończyć przedsięwzięcie w ciągu trzech lat (np. rozpoczęcie – pierwszy wydatek – maj 2019 – zakończenie nie później niż 31 grudnia 2022 r.),
 • odliczać poczynione wydatki na bieżąco, osobno za każdy rok w deklaracji rocznej
 • PIT.

Podaję przykład: Płacąc PIT 17% wg I progu opodatkowania i wydając 40 tyś zł na instalację, będziesz mógł odliczyć 6800 zł ( 17% z 40 tyś zł).

Masz pytanie? Potrzebujesz porady?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

4. Pożyczka z BOŚ Banku na inwestycję proekologiczną

W pożyczkach ekologicznych specjalizuje się BOŚ Bank. Ich „pożyczka przejrzysta” jest komplementarna do programu „Czyste Powietrze”. Jest to produkt stworzony dla osób, którzy zamierzają skorzystać z programy Czyste Powietrze, lecz:

 • chcą podjąć działania, które wykraczają poza zakres działań przewidziany w rządowym programie,
 • albo ich przedsięwzięcia nie zostały uznane za koszty kwalifikowane,
 • lub poszukują finansowania pomostowego aby zrealizować inwestycję zanim otrzymają środki z programu „Czyste Powietrze”.

Oprocentowanie „Pożyczki przejrzystej” wynosi 4 procent i jest stałe przez 3 lata. Dla dłuższych pożyczek oproc. wynosi WIBOR + 3%. W pożyczce z BOŚ Banku nie trzeba wkładu własnego, bank może sfinansować 100% inwestycji.

Masz pytanie? Potrzebujesz porady?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

5. Premia termomodernizacyjna z BGK

Premia termomodernizacyjna to pomoc państwa przeznaczona dla inwestora w postaci spłaty części zaciągniętego kredytu. Jest przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Z premii termomodernizacyjnej mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

 • osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych).

Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje tylko tym, którzy skorzystali z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.

Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 20% kwoty kredytu, który wykorzystasz na realizację termomodernizacji. Premia nie może jednak wynosić więcej niż:

 • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Banki, które współpracują z BGK: Bank BPH S.A.Bank Millennium S.A.Bank Ochrony Środowiska S.A.Bank Pekao S.A.Bank Pocztowy S.A.Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.Bank Zachodni WBK S.A.ING Bank Śląski S.A.Krakowski Bank SpółdzielczyPKO BP S.A.SGB-Bank S.A.Getin Noble Bank S.A.