Praktyki zawodowe w Max United Sp.zo.o.Pragniemy podzielić się informacją, że trzech uczniów z Technikum Budowlanego nr 1 w Krakowie zrealizowało u nas swoje praktyki zawodowe. Praktyki odbywały się w dniach od 27.04 do 24.05. 2020
Uczniowie kształcący się na co dzień w zawodzie:
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej przeszli przez szkolenie on- line z zakresu: bhp, pracy na wysokościach, fotowolatiki oraz budownictwa zero-energetycznego.
W trakcie praktyki młodzi uczniowie zapoznali się z tematyką wykorzystania energii ze słońca, podstawowymi zasadami działania i montażu ogniw fotowoltaicznych oraz odbyli wizyty studyjne do budynków zero-energetycznych Klastra Zrównoważona Infrastruktura, w których znajdują się różne typy instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Spread the love